Seima to spółka, która od 2003 roku z powodzeniem funkcjonuje na krakowskim rynku nieruchomości komercyjnych. Wśród partnerów Spółki można znaleźć największe firmy  branży handlowej i paliwowej. Seima koncentruje się na pozyskiwaniu nieruchomości o wciąż niewykorzystanym potencjale, zlokalizowanych na terenie Polski Południowej.

Podstawowym obszarem działalności jest szeroko rozumiana aktywność pre-deweloperska. Spółka intensyfikuje współprace z podmiotami trzecimi w zakresie rozwoju sieci handlowych. Przedmiotem tych działań  jest w pierwszej kolejności analiza rynku pod kątem zasadności obecności na nim danego operatora, identyfikowanie obszarów potencjału oraz wytypowanie konkretnej lokalizacji. Następny krok to pozyskanie nieruchomości i otrzymanie stosownych pozwoleń wymaganych dla realizacji tego typu inwestycji. Efektem końcowym jest sprzedaż tak przygotowanego produktu do konkretnego operatora lub inwestora finansowego. Seima planuje poszerzenie tej działalności o realizację obiektów celem sprzedaży do odbiorcy finalnego nie tyle samej nieruchomości gruntowej co wybudowanego pod klucz pawilonu handlowego. Takie rozwiązanie pozwoli na znaczne zwiększenie rentowności jednostkowego projektu.
Równocześnie rozwijanym kierunkiem, jest własna działalność deweloperska związana z luksusowymi projektami mieszkaniowymi. Przygotowania do tego etapu wymagały przejścia przez pełen cykl procesu inwestycyjnego. Od stworzenia koncepcji architektonicznej, pozyskania nieruchomości, otrzymania stosownych pozwoleń, po pełnienie roli inwestora zastępczego.

Seima w ciągu kilku lat wielokrotnie pomnożyła swój kapitał, sprawnie wykorzystując mechanizmy funkcjonowania rynku nieruchomości.
Wyjątkowe doświadczenie, konsekwencja w działaniu oraz umiejętność patrzenia na nieruchomość przez pryzmat finalnej realizacji to gwarancja osiągania założonych przez Spółkę celów.